Produits

Vipharco là công ty có trụ sở chính ở Pháp, Vipharco đại diện cho các nhà máy dược phẩm của châu Âu. Danh mục trên 100 sản phẩm của Vipharco tập trung vào các sản phẩm thuốc bệnh viện ( Kháng sinh, thuốc tim mạch, thuốc thần kinh ,gan mật.. ). Thị trường chính của Vipharco hiện tại là  các bệnh viện thuộc danh mục BHYT thông qua đấu thầu và thuốc kê đơn, thuốc OTC, dược mỹ phẩm tại nhà thuốc và shop mỹ phẩm có tính cạnh tranh cao. 

+ de détails
Matériel médical

Équipement des chambres à rayons x, les sutures chirurgicales

Voir produits

rencontre fortuite