Sự kiện

Vipharco ngày càng tích cực tham gia vào các cuộc triển lãm và hội thảo về dược phẩm quốc tế hàng năm nhằm giúp công ty tham gia và tạo thêm các mối quan hệ kinh doanh mới và mang đến những giải pháp sáng tạo cho khách hàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ chúng tôi tại:

+ Chi tiết
Hà Nội

STT Miền MÃ TỈNH TỈNH/ THÀNH Tên bệnh viện/ TT Y TÊ 1 HANOI HANOI Tâm…

Cơ hội gặp gỡ